Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

чл. 35, ал.1,т.1

чл. 35, ал.1,т.2

чл. 35, ал.1,т.3

чл. 35, ал.1,т.4

Венета Петрова

счетоводител

12507 / 15.05.2018

14043 / 01.06.2018

-

-

Галина Чичева-Иванова

администр. секретар

12508 / 15.05.2018

14483 / 07.06.2018

-

-

Светла Христова

съдебен секретар

12509 / 15.05.2018

14420 / 06.06.2018

-

-

Татяна Иванова

съдебен администратор

12510 / 15.05.2018

14525 / 07.06.2018

-

-

Валентина Станкова

съдебен секретар

12511 / 15.05.2018

13894 / 31.05.2018

-

-

Евелина Георгиева

съдебен деловодител

12512 / 15.05.2018

14563 / 07.06.2018

-

-

Мария Симеонова

съдебен деловодител

12513 / 15.05.2018

14407 / 06.06.2018

-

-

Рилена Демиревска

съдебен деловодител

12514 / 15.05.2018

14049 / 01.06.0218

-

-

Евелина Йорданова

съдебен деловодител

12516 / 15.05.2018

14459 / 07.06.2018

-

-

Богомила Борисова-Цветкова

съдебен деловодител

12517 / 15.05.2018

14372 / 06.06.2018

-

-

Станислава Александрова

съдебен деловодител

12518 / 15.05.2018

14448 / 07.06.2018

-

-

Елза Петрова

съдебен деловодител

12519 / 15.05.2018

14609 / 07.05.2018

-

-

Йорданка Манасиева

архивар

12520 / 15.05.2018

13783 / 30.05.2018

-

-

Наташа Николова

съдебен секретар

12521 / 15.05.2018

14402 / 06.06.2018

-

-

Даниела Кирилова

съдебен секретар

12522 / 15.05.2018

14458 / 07.06.2018

-

-

Валентина Стоицова

съдебен секретар

12525 / 15.05.2018

14493 / 07.06.2018

-

-

Гергана Накова-Милушева

съдебен секретар

12526 / 15.05.2019

 

-

-

Зоя Чамова-Равенска

съдебен секретар

12527 / 15.05.2018

14309 / 05.05.2018

-

-

Цветанка Александрова

съдебен секретар

12528 / 15.05.2018

14446 / 07.06.2018

-

-

Боянка Янкова

съдебен секретар

12529 / 15.05.2018

14419 / 06.06.2018

-

-

Анелия Демиревска

статистик

12530 / 15.05.2018

14445 / 07.06.2018

-

-

Иван Боцев

системен администратор

12531 / 15.05.2018

14553 / 07.06.2018

-

-

Катя Славова

съдебен деловодител

12532 / 15.05.2018

14187 / 05.06.2018

-

-

Янка Ангелова

съдебен секретар

12533 / 15.05.2018

14554 / 07.06.2018

-

-

Диана Стоева

призовкар

12534 / 15.05.2018

14450 / 07.06.2018

-

-

Марио Иванов

призовкар

12535 / 15.05.2018

14086 / 04.04.2018

-

-

Владимир Иванов

призовкар

12536 / 15.05.2018

13971 / 01.06.2018

-

-

Ангел Боцев

призовкар

12537 / 15.05.2018

14093 / 04.06.2018

-

-

Евелина Манова

съдебен деловодител

12539 / 15.05.2018

13895 / 31.05.2018

-

-

Юлиана Стоянова

съдебен секретар

28008 / 29.11.2018

29200 / 11.12.2018

-

-

Кирил Кирилов

призовкар

28009 / 29.11.2018

29858 / 19.12.2018

-

-

Ангел Боцев

призовкар

3201 / 07.02.2019

3201 / 07.02.2019

-

-

Данка Йонина

съдебен деловодител

3282 / 07.02.2019

3282 / 07.02.2019

-

 

Михаела Атанасова

съдебен помощник

18405 / 12.08.2019

18472 / 13.08.2019

 

 

Зоя Манасиева

съдебен деловодител

24894 / 11.11.2019

24894 / 11.11.2019