Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Обяви и конкурси

Протокол с класирането на кандидатите за длъжността съдебен помощник” от  конкурса , обявен със заповед № РД-13-29/16.05.2019 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд -  Кюстендил.

Протокол от писмения изпит на конкурса за 1 (една) щатна бройка за длъжността съдебен помощник”, обявен със заповед № РД-13-29/16.05.2019 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд -  Кюстендил.

Протокол от заседание на комисията за допускане на кандидати за участие в конкурса за 1 (една) щатна бройка за длъжността съдебен помощник”, обявен със заповед № РД-13-29/16.05.2019 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд -  Кюстендил

Административният ръководител – Председател на Районен съд град Кюстендил със Заповед № РД-13-29/16.05.2019 г., на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.138, ал.1 ПАС обявява конкурс за заемане на длъжност “съдебен помощник” - 1 щатна бройка в Районен съд – Кюстендил.

· ОБЯВА

· ЗАПОВЕД

· Длъжностна характеристика

· ЗАЯВЛЕНИЕ за участие

· CV

· Декларация по чл. 162 от ЗСВ

· Декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ

· Декларация - лични данни

· Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа

· Закон за съдебната власт

· ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

· Етичен кодекс на съдебните служители

· Методика за провеждане на писмен и устен изпит за длъжността

 

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели