Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Обяви и конкурси

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за допускане на кандидати за участие в конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността призовкар”, обявен със заповед № РД-13-3/10.01.2019г. на Административния ръководител – председател на Районен съд -  Кюстендил

 

Административният ръководител – Председател на Районен съд град Кюстендил със Заповед № РД-13-3/10.01.2019 г., на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.138, ал.1 ПАС обявява конкурс за заемане на длъжност “призовкар” - 1 щатна бройка в Районен съд – Кюстендил 

· ОБЯВА

· ЗАПОВЕД

· Длъжностна характеристика

· ЗАЯВЛЕНИЕ за участие

· CV

· ДЕКЛАРАЦИИ

· Декларация - лични данни

· Етичен кодекс на съдебните служители

· ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността съдебен секретар”, обявен със заповед № РД-13-45/17.09.2018 г. на Административния ръководител–председател на Районен съд - Кюстендил

 

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за допускане на кандидати за участие в конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността съдебен секретар”, обявен със заповед № РД-13-45/17.09.2018 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд -  Кюстендил

 

Профил на купувача

Бланки и документи

Съдебни заседатели