Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Кюстендил - първата съдебна палата в България (28 юни 1931г.)

Начало

                 Районният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска околия

                 До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

                 Новата сграда на съда е открита на 2-ри декември 1980г. В нея се помещават Районният и Окръжният съд, Районната и Окръжна прокуратура.

                 Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският районен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Снимка на първата съдебна палата в България - Кюстендил 28 юни 1931 година

НОВИНИ >>>

Þ НА 15 МАРТ 2019 г. (ПЕТЪК) РАЙОНЕН  СЪД -  ГР. КЮСТЕНДИЛ ПРОВЕДЕ ДЕН  НА  ОТВОРЕНИ  ВРАТИ

Þ Стартира образователна програма Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 

Þ От 01 октомври 2015г, случайното разпределение на съдебните дела се извършва чрез централизираната система за случайно разпределение на ВСС. Протоколите и резултатите от разпределението са достъпни тук.

Þ Районен съд – гр. Кюстендил, уведомява нотариусите, адвокатите и гражданите, че считано от 09 април 2012 год., съдиите по вписванията и служителите на служба по вписванията ще работят в  сградата на Административен съд - гр.Кюстендил, ул. Гороцветна” №29 А.

Þ ЦЕНТРАЛЕН САЙТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА СЪДИЛИЩАТА В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС:  http://legalacts.justice.bg

Þ Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в Интернет

Þ Примерни вътрешни правила за организацията на изпращане на призовки и съобщения чрез електронна поща по реда на чл.42, ал.4 и сл.от ГПК

Þ Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в КРС

Þ Публичен регистър на декларациите по ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

Þ Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители в КРС

Þ Процедура и протоколи по избор на банка за обслужване сметките на Районен съд гр. Кюстендил

Þ Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели